Bản tin pháp luật tuần 2 năm 2022

Chủ nhật - 09/01/2022 21:45
Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành
Bản tin pháp luật tuần 2 năm 2022

1. Điểm mới về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ:

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ. Theo đó, một trong những điểm mới về định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ là việc chuẩn chuẩn hóa, tích hợp danh mục chế độ báo cáo định kỳ ngành Nội vụ trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ.

Việc chuẩn chuẩn hóa, tích hợp danh mục chế độ báo cáo định kỳ ngành Nội vụ trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ thực hiện như sau:

- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, năm (năm báo cáo) và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, năm (liền kề) của ngành Nội vụ, thực hiện theo Phụ lục số 1;

- Danh mục các chế độ báo cáo lĩnh vực tổ chức biên chế; công chức viên chức; chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ, thực hiện theo Phụ lục số 2;

- Chế độ báo cáo lĩnh vực cải cách hành chính, thực hiện theo Phụ lục số 3;

- Chế độ báo cáo lĩnh vực chính quyền địa phương, thực hiện theo Phụ lục số 4;

- Chế độ báo cáo về công tác thanh niên, thực hiện theo Phụ lục số 5.

Thông tư 7/2021/TT-BNV có hiệu lực ngày 15/02/2022, thay thế Thông tư 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019.

2. Bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19:

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ban hành ngày 30/12/2021. Theo đó, bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Ngoài ra, Nghị quyết còn đề cập đến nhiều chế độ, chính sách khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như:

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19.

- Chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

- Khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19.

Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 30/12/2021.

3. Tạm dừng các lễ hội và bắn pháo hoa nổ dịp Tết Âm lịch 2022:

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 35/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021;

- Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần;

- Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết;

- Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao;

- Tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra;

- Quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ và dịch Covid-19.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 35/CT-TTg ban hành ngày 31/12/2021.

4. Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2022:

Ngày 31/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

- Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (doanh thu), trong đó:

+ Kể từ ngày 01/01/2022, doanh thu là phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch.

+ Kể từ ngày 01/01/2023 trở đi, doanh thu là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế GTGT).

- Chế độ khai, nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:

+ Kể từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022, tính từ quý mà tổng doanh thu lũy kế từ ngày 01/01 năm dương lịch lớn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng.

+ Kể từ ngày 01/01/2023 trở đi, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với tổng doanh thu phát sinh trong quý.

+ Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày 20 (hai mươi) tháng đầu của quý tiếp theo.

Thông tư 127/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

5. Nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể:

Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 124/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể gồm:

- Hỗ trợ nâng cao năng lực đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, giảng viên về kinh tế tập thể trong các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

- Hỗ trợ nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể (thành viên, người lao động kinh tế tập thể);

- Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể;

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến về kinh tế tập thể;

Thông tư 124/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 14/02/2022 và bãi bỏ Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016.

6. Các trường hợp hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp:

Ngày 29/12/2021, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Theo đó, hủy bỏ quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp trong các trường hợp sau:

- Giống cây trồng lâm nghiệp bị thoái hóa, suy giảm về năng suất, chất lượng hoặc bị sâu bệnh hại ở mức độ nặng so với tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận;

(So với hiện hành, bổ sung trường hợp bị sâu bệnh hại ở mức độ nặng so với tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận).

- Giống cây trồng lâm nghiệp không còn vật liệu nhân giống. (Nội dung mới) Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ ngày phát hiện hoặc nhận được thông tin phản ánh về tình trạng giống cây trồng lâm nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên:

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức kiểm tra, quyết định hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục III và Mục A Phụ lục IV kèm theo Thông tư 22/2021.

Trường hợp không hủy bỏ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 12/02/2022 và thay thế Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

7. Phạt đến 6.000.000 đồng nếu làm giả thẻ Căn cước công dân:

Đây là nội dung tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Làm giả Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân giả;

- Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

- Mua, bán, thuê, cho thuê Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

- Mượn, cho mượn Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

8. Trường hợp thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế:

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện việc thu hồi thẻ đã cấp, cắt góc thẻ trước khi nộp và báo cáo về Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Bộ Y tế để quản lý trong các trường hợp sau đây:

- Công chức thay đổi vị trí công tác không còn được phân công làm công tác thanh tra chuyên ngành y tế, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác hoặc nghỉ hưu, thôi việc; từ trần khi đang trong thời gian công tác;

- Bị tòa án kết án bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;

- Mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Các trường hợp đổi thẻ theo quy định gồm:

+ Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

+ Thẻ đang sử dụng bị hư hỏng;

+ Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của công chức thanh tra chuyên ngành y tế ghi trên thẻ;

+ Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mẫu thẻ mới thay thế mẫu thẻ cũ.

Công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm nộp lại thẻ cho thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế nơi công tác khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định trên.

Thông tư 34/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

9. Thêm trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất. Theo đó, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác.

- Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (quy định mới).

- Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy (quy định mới).

Nghị định 142/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 và Nghị định 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016.

10. Tăng mức phạt VPHC về nạo vét vùng nước đường thủy nội địa:

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Theo đó, tăng mức phạt hành chính đối với vi phạm quy định nạo vét vùng nước đường thủy nội địa, đơn cử như:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trong suốt quá trình thi công.

(Trước đây, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng).

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không có phương án bảo đảm an toàn hoặc không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

(Trước đây, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng).

Mức phạt vừa nêu là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi.

Xem chi tiết tại Nghị định 139/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015.  

11. Giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải:

Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí NSNN từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng. Theo đó, quy định nguyên tắc xác định giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải như sau:

Giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được xác định đảm bảo bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ, có lợi nhuận phù hợp để hoàn thành một đơn vị khối lượng dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở:

Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành và các quy định khác có liên quan;

Giá dịch vụ này không bao gồm những khoản chi phí để phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác ngoài dịch vụ sự nghiệp công.

Đồng thời, không tính vào giá các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước đảm bảo; không tính các chi phí đã xác định trong sản phẩm dịch vụ khác.

Đối với chi phí chung và chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm mà không thể tách riêng ra thì cần được tập hợp và phân bổ theo tiêu thức thích hợp, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan cho từng sản phẩm.

Thông tư 37/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/ 02/2022 và áp dụng từ năm tài chính 2022.

12. Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động:

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian nhưng không được vượt quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên thì mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.

Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới đối với một số thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể được quy định tại Phụ lục X Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH đơn cử như

- Mọi ngành, nghề tại thị trường Nhật Bản là 0 đồng;

- Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải tại thị trường  Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc: 0 đồng;

- Lao động giúp việc gia đình tại thị trường Ma-lai-xi-a và Bru-nây: 0 đồng;...

Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và thay thế Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/10/2013.

13. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động:

Ngày 15/12/2021 Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 20/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, doanh nghiệp đề nghị cấp Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) thao tác như sau:

- Đăng nhập tài khoản, truy cập vào mục "Cấp Giấy phép" và khai thông tin theo mẫu đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

- Đăng tải các tài liệu theo quy định lên Hệ thống cơ sở dữ liệu;

- Ký số và gửi hồ sơ trực tuyến.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ trên Hệ thống, Bộ LĐTB&XH cấp Giấy phép cho doanh nghiệp, bản gốc Giấy phép được trả trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính;

Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trạng thái xử lý hồ sơ được thể hiện trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Như vậy, việc đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động được đơn giản hóa, thực hiện ký số, gửi hồ sơ trực tuyến mà không phải nộp bản gốc hồ sơ,… như trước đây.

Xem chi tiết tại Thông tư 20/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/02/2022 và thay thế Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017.

14. Thêm quy định xử phạt VPHC liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em:

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để thực hiện hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác; (Nội dung mới). Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có); Buộc chấm dứt việc nhận chăm sóc thay thế, chuyển hình thức chăm sóc thay thế trẻ em phù hợp.

- Lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Nghị định 130/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2022 và thay thế Nghị định 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013.

15. Tiêu chuẩn đề cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”:

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT ban hành Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”. Theo đó, nhà giáo có các tiêu chuẩn sau thì được đề cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”:

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và địa phương nơi cư trú.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, quy định đối tượng bình chọn là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường chuyên biệt;

- Các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

16. Điểm mới về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận thương binh:

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, điều kiện, tiêu chuẩn công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) quy định tại Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đơn cử như:

- Địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng được xác định theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 131/2021. (So với hiện hành, bổ sung địa bàn địch chiếm đóng).

- Địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn là địa bàn có điều kiện tự nhiên hiểm trở, khắc nghiệt, khó khăn dễ xảy ra tai nạn, bao gồm các địa bàn theo Phụ lục IV Nghị định 131/2021. (So với hiện hành, bổ sung địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo).

- Trực tiếp phục vụ chiến đấu là thực hiện nhiệm vụ lúc trận đánh đang diễn ra hoặc khi địch đang bắn phá: cứu thương, tải thương, tải đạn, đảm bảo thông tin liên lạc, bảo vệ hàng hóa, các trường hợp đảm bảo chiến đấu.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm là trực tiếp thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giao nhằm điều tra, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội hoặc ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội...

Xem chi tiết các tiêu chuẩn tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2022, thay thế Nghị định 31/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2006/NĐ-CP .

17. Thay đổi thời hạn cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ. Theo đó, thời hạn cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được thay đổi như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

Thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

(Theo quy định tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP là 02 ngày làm việc)

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức về việc hoàn thành cấp giấy phép.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức qua dịch vụ bưu chính, gửi tệp tin chứa bản chụp giấy phép cho cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nghị định 136/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

18. 08 mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản mới từ ngày 01/3/2022:

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 06/1/2022. Theo đó, 08 mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản liên quan đến việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản áp dụng thực hiện từ 01/3/2022 như sau:

- Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư.

- Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú.

- Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ.

- Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng khác không thuộc các trường trên.

- Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản.

Nghị định 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2022, thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015.

19. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng từ 11/02/2022:

heo Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT ban hành ngày 28/12/2021, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm có:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.628 hoạt chất với 3.998 tên thương phẩm (hiện hành là 1.795 hoạt chất với 4.153 tên thương phẩm).

- Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm (hiện hành là 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm (hiện hành là 10 tên thương phẩm).

- Thuốc sử dụng cho sân golf (gồm thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc điều hòa sinh trưởng): 04 hoạt chất với 04 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống (gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh): 22 hoạt chất với 29 tên thương phẩm (hiện hành là 28 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ chuột, thuốc trừ cỏ gồm 31 hoạt chất.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 11/02/2022, thay thế Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020.

20. Tăng mức hỗ trợ NLĐ bị tai nạn ở nước ngoài về nước trước hạn:

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo đó, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

Mức hỗ trợ: từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/trường hợp.

(Hiện hành, mức hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/trường hợp).

Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ kèm theo 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan điều hành Quỹ.

Hồ sơ gồm:

- Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn;

Hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động vì các lý do nêu trên;

- Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng bệnh tật, thương tật do cơ quan y tế nước sở tại cấp;

- Bản sao hộ chiếu của người lao động;

- Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.

Quyết định 40/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/02/2022 thay thế Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007.

21. Điều kiện đối với nơi tạm giữ tang vật VPHC là nhà, kho, bãi:

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2021/NĐ-CP quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Theo đó, quy định điều kiện đối với nơi tạm giữ tang vật vi phạm hành chính là nhà, kho, bãi như sau:

- Phải đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự; có hệ thống hàng rào bảo vệ, nội quy ra, vào, nội quy về bảo vệ môi trường, PCCC;

- Phải đảm bảo khô ráo, thoáng khí. Trường hợp nơi tạm giữ ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc có các biện pháp phòng, chống mưa, nắng;

- Có hệ thống thiết bị chiếu sáng; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vậy, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

- Đối với nhà, kho sử dụng để quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ, chất độc, phóng xạ:

Phải đảm bảo điều kiện an toàn về phòng, chống cháy nổ, phòng độc, chống phóng xạ, phòng ngừa sự cố môi trường. (Nội dung mới)

Nghị định 138/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020.

22. Các loại hình giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD được phép:

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 26/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Theo đó, NHNN giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ thông qua các loại hình giao dịch sau đây:

- Giao dịch giao ngay;

- Giao dịch kỳ hạn;

- Giao dịch hoán đổi;

- Giao dịch quyền chọn;

- Các loại hình giao dịch khác do NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Trong đó, giao dịch quyền chọn là giao dịch được bổ sung mới.

Cụ thể, giao dịch quyền chọn là giao dịch giữa 2 bên, trong đó bên mua trả cho bên bán giá mua quyền chọn để có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán 1 đồng tiền này với 1 đồng tiền khác trong một khoảng thời gian do 2 bên thỏa thuận theo tỷ giá thực hiện được xác định tại thời điểm giao dịch và thanh toán vào 1 ngày trong tương lai.

Nếu bên mua lựa chọn thực hiện quyền, bên bán phải thực hiện theo nghĩa vụ cam kết, trong giao dịch quyền chọn, việc chọn bán đồng tiền này đồng thời là quyền chọn mua đồng tiền khác.

Thông tư 26/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2022, thay thế Thông tư 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012, Thông tư 27/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 và Thông tư 45/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014.

Nguyễn Duy Tuyến - Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:21 | lượt tải:40

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:17 | lượt tải:6

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:19 | lượt tải:15

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:20 | lượt tải:6

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:22 | lượt tải:12

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:20 | lượt tải:11

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:50 | lượt tải:19

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:43 | lượt tải:12
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:13
  • Tổng lượt truy cập: 5,149,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây