Bản tin pháp luật tuần 31 năm 2021

Chủ nhật - 01/08/2021 23:17
Tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được ban hành từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021
Ảnh bản tin pháp luật
Ảnh bản tin pháp luật
1. Hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Ngày 20/7/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 3026/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, đối tượng dự thi đợt 2 theo quy định tại Công văn 2998/BGDĐT-QLCL ngày 16/7/2021, gồm:
- Thí sinh sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
- Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Các thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 của Kỳ thi nếu đáp ứng các điều kiện:
- Đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
- Không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1;
- Không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi;
- Chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.
Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải có Đơn xin dự thi đợt 2 ghi rõ lý do liên quan.
Xem chi tiết tại Công văn 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021.
2. Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng:
Để thực hiện 
Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng. Ngày 23/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT. Theo đó, để tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố:
- Chỉ đạo các Sở TT&TT căn cứ thẩm quyền được giao xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang tin tức tổng hợp, MXH đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật gây hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác chống dịch Covid-19 tại địa phương;
- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền tránh gây bức xúc, bất bình, phát tán các thông tin bất lợi lên MXH;
- Thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, không để xảy ra tình trạng cùng một sự việc nhưng các địa phương lại phát ngôn không thống nhất dẫn tới việc bị suy diễn, xuyên tạc;
- Tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại bộ, nghành, địa phương;
- Chỉ đạo lực lượng báo chí, truyền thông trực thuộc bán sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăn sóc sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết.
3. Những quy định về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19:
Ngày 22/7/2021, Chính phủ ban hành 
Nghị quyết 79/NQ-CP về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch COVID-19:
Là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 
Luật Đấu thầu.
Chính phủ đồng ý để Thủ tướng phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với:
- Một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên Hợp Quốc;
- Một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh và ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT.
Khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 cần căn cứ khoản 2 Điều 11 
Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.
Riêng đối với xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC nêu trên hoặc theo Điều 8 
Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020.
Trong trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục vụ việc phòng, chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày.
Nghị quyết 79/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.
4. Hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng 
Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng:
Ngày 21/7/2021, Bộ Y tế có 
Công văn 5858/BYT-MT ban hành Hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng. Theo đó, ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.
Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung:
- Tổ chức phổ biển, chỉ đạo triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Hướng dẫn.
Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương có thể điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp.
- Tổ chức, đôn đốc các chợ đánh giá an toàn COVID và cập nhật lên hệ thống 
antoancovid.vn.
- Tổ chức xét nghiệm SAR-COVID-2 bằng Test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc, bán hàng tại chợ hàng tuần.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các quy định phòng, chống dịch khi đến và mua bán tại các chợ.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn; dừng hoạt động ngay đối với các chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.
- Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công thương, Bộ Y tế.
Xem chi tiết Hướng dẫn tại Công văn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021.
5.
Chỉ thị 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022:
Ngày 23/7/2021 Thủ tướng ban hành 
Chỉ thị 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu xác định các vấn đề cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó tập trung vào một số định hướng lớn như:
- Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid 19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế.
- Phấn đấu tiêm vắc-xin để đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm 2022.
- Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước;Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch.
- Chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.
6. Các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng ban hành 
Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm:
- Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. (Hiện hành là bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Tiêu chí 1)).
- Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. (Hiện hành là phổ biến, giáo dục pháp luật (Tiêu chí 3)).
- Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. (Hiện hành là hòa giải ở cơ sở (Tiêu chí 4)).
- Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (Hiện hành là thực hiện dân chủ ở cơ sở (Tiêu chí 5)).
- Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. (Hiện hành là thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (Tiêu chí 2)).
Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 100 điểm.
Quyết định 25/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/01/2022 và thay thế 
Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017.
7. Thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội:
Ngày 21/7/2021, Ngân hàng nhà nước ban hành
Thông tư 10/2021/TT-NHNN về tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021. Theo đó, thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:
- Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng.
- Lãi suất tái cấp vốn:
+ Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm.
+ Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.
- Thời hạn tái cấp vốn:
+ Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ Thời hạn tái cấp vốn nêu trên được áp dụng đối với từng lần giải ngân theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 10/2021.
+ Thời hạn giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Tài sản bảo đảm:
Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội...
Thông tư 10/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 21/7/2021.
8. Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò:
Ngày 16/7/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 
Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò. Theo đó, thời giờ làm việc của người lao động trong hầm lò được quy định như sau:
-  Ca làm việc của người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 01 ngày.
-  Thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò không quá 07 giờ trong 01 ngày và không quá 42 giờ trong 01 tuần.
Ngoài ra, Thông tư 04/2021 còn quy định về làm thêm giờ của người lao động trong hầm lò như sau:
- Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2021.
-  Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.
-  Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 
Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.
- Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.
Thông tư 04/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.
Nguyễn Duy Tuyến - Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:11 | lượt tải:25

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:8 | lượt tải:4

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:12 | lượt tải:8

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:14 | lượt tải:4

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:18 | lượt tải:10

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:18 | lượt tải:8

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:46 | lượt tải:17

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:39 | lượt tải:11
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,146,097
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây