Bản tin pháp luật tuần 39 năm 2021

Thứ tư - 22/09/2021 20:53
Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp và giới thiệu mốt số nội dung văn bản mới được ban hành từ ngày 08/9/2021 đến ngày 16/9/2021
Bản tin pháp luật tuần 39 năm 2021


I. Các văn bản mới được ban hành từ ngày 08/9/2021 đến ngày 16/9/2021

1. 17 trang thiết bị y tế chống dịch được cấp nhanh số lưu hành:
Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách. Theo đó, quy định danh mục trang thiết bị y tế phòng chống dịch được cấp nhanh số lưu hành gồm:
- Máy tách chiết;
- Máy PCR;
- Hóa chất (sinh phẩm) chạy máy PCR xét nghiệm SARS-CoV-2;
- Test kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên/ kháng thể kháng SARS-CoV-2;
- Máy thở chức năng cao, máy thở xâm nhập và không xâm nhập, máy thở không xâm nhập, máy oxy dòng cao, máy thở xách tay;
- Máy lọc máu liên tục;
- Máy X-Quang di động;
-  Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò;
- Máy đo khí máu (đo được điện giải, lactat, hematocrite);
-  Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số;
- Bơm tiêm điện;
-  Máy truyền dịch;
- Máy phá rung tim có tạo nhịp;
- Máy điện tim ≥ 6 kênh;
- Máy siêu âm xách tay;
- Máy đo thời gian đông máu;
- Máy đo huyết động.
Thông tư 13/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 31/12/2022.
2. Không tiêm vắc xin COVID-19 cho người dưới 18 tuổi:
Đây là nội dung tại Công văn 7717/BYT-DP của Bộ Y tế về thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế nhận được thông tin một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi và kết hợp 02 loại vắc xin không theo hướng dẫn của Bộ.
Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 và  Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021.
Không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế, trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp 02 liều vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Công văn  6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và Công văn 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021.
Nếu có các cách kết hợp vắc xin khác, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.
Công văn 7717/BYT-DP được ban hành ngày 16/9/2021.
3. Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc:
Ngày 08/9/2021, Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT được ban hành. Theo đó, đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bao gồm:
- Đối với định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, gồm:
+ Cơ sở giáo dục đại học  có đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài  (thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài) hoặc sư phạm tiếng nước ngoài (thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên);
+ Đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.
- Đối với định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (dành cho học sinh phổ thông), gồm:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học - ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở GĐ&ĐT (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền) thành lập.
Như vậy, các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ không còn được tổ chức thi đánh giá năng lực từ bậc 1 đến bậc 3 nữa.
Ngoài ra, từ ngày 01/7/2023 sẽ không còn hình thức thi trên giấy đối với các kỹ năng nghe, đọc, viết như quy định hiện nay mà thay vào đó đều được tổ chức thi trên máy vi tính.
Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/10/2021.
4. Nội dung tập huấn chuyên môn với người hướng dẫn tập luyện thể thao:
Ngày 8/9/2021, Bộ VHTT&DL có Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao. Theo đó, nội dung tập huấn chuyên môn thể thao bao gồm:
- Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thể dục thể thao; kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến môn thể thao tập huấn;
- Các nguyên tắc huấn luyện thể thao;
- Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao;
- Luật thi đấu, các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao;
- Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao;
- Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm);
- Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn.
Xem thêm chi tiết tại Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ ngày 01/12/2021).
5. Cách xác định chi phí quản lý bảo trì đối với CSH công trình:
Ngày 08/9/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu (CSH) hoặc người quản lý, sử dụng công trình xác định như sau:
- Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng bằng:
+ 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình.
+ Và chi phí khác quy định tại khoản 1, 2, 6 và 7 Điều 3 Thông tư 14.
- Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư sửa chữa công trình bằng:
+ 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình.
+ Và chi phí khác quy định tương ứng tại khoản 1, 6 và 7 Điều 3 Thông tư 14.
Thông tư 14/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 và thay thế Thông tư 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017.
6. Phấn đấu đến 2030 tìm kiếm được khoảng 15.000 hài cốt liệt sỹ:
Đây là nội dung tại Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ thiếu thông tin đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 đó là:
- Tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sỹ;
- Hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể;
- Cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài;
- Xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định mẫu AND được khoảng 20.000 mẫu hà cốt liệt sĩ;
- Phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.
Từ năm 2031 trở đi:
- Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ;
- Tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Quyết định 1515/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 14/9/2021.
7. Sắp tới, người lao động được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua mạng:
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021. Theo đó, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan, địa phương liên quan thực hiện công việc sau:
Tiến hành xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cung cấp, tiếp nhận, xử lý dịch vụ công hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 10/2021.
Như vậy, nếu theo đúng lộ trình Chính phủ đề ra thì sắp tới đây, NLĐ sẽ được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua mạng.
Cùng với đó, tại Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 11/9/2021, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, Ngành thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp mà phiên họp đã đề ra như:
- Bộ GTVT cần yêu cầu các cơ quan, địa phương bãi bỏ, dừng thực hiện các quy định không phù hợp, gây cản trở trong lưu thông hàng hóa.
- Đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố chú trọng thực hiện các nội dung:
+ Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia; có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo và phù hợp thực tế của địa phương;
+ Thực hiện nghiêm ngặt, thực chất hơn giãn cách xã hội với tinh thần “ai ở đâu ở đó”; giữ vững “vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ”; cách ly, phong tỏa triệt để…
Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 107/NQ-CP.
8. 08 nhóm vật phẩm cấm mang lên khoang hàng tàu bay:
Ngày 14/9/2021, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 1541/QĐ-CHK về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay. Theo đó, 08 nhóm vật phẩm nguy hiểm cấm mang lên khoang hàng tàu bay bao gồm:
(1) Đạn, trừ trường hợp được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển trong hành lý ký gửi theo các điều kiện cụ thể theo quy định;
(2) Các loại kíp nổ;
(3) Các loại ngòi nổ, dây cháy chậm;
(4) Mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác;
(5) Các loại pháo như pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu và thuốc pháo;
(6) Đạn khói, quả tạo khói;
(7) Các loại thuốc nổ, thuốc súng, chất nổ dẻo;
(8) Xăng, dầu, nhiên liệu nạp cho bật lửa, diêm không an toàn (quẹt đâu cũng cháy), ôxy lỏng. (Đây là nội dung mới được bổ sung so với quy định trước đây tại Quyết định 959/QĐ-CHK ngày 07/5/2021).
Quyết định 1541/QĐ-CHK có hiệu lực từ ngày 14/9/2021.

II. Những chính sách mới nổi bật có hiệu từ cuối tháng 09/2021
1. Điểm mới về đối tượng được cấp thẻ an toàn điện:
Ngày 02/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện có hiệu lực từ ngày 22/9/2021. Theo đó, các đối tượng được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện gồm:
- Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.
- Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.
(Hiện hành là người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo).
- Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp. (Nội dung mới bổ sung)
2. Quy định giá bán buôn điện cho cụm công nghiệp:
Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện có hiệu lực từ ngày 25/9/2021. Theo đó, giá bán buôn điện cho cụm công nghiệp (CCN) được quy định một số nội dung như sau:
- Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 Kv của trạm biến áp 110 Kv CCN áp dụng đối với trường hợp:
Đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện tại thanh cái 110 Kv của CCN (trạm 110 Kv do bên mua đầu tư) để bán lẻ cho khách hàng sử dụng điện trong CCN.
- Giá bán buôn điện tại thanh cái trung áp của trạm biến áp 110 Kv hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây trung áp vào CCN áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong CCN ở phía trung áp;
- Giá bán buôn điện do Công ty điện lực bán cho đơn vị bán lẻ điện ở phía trung áp của các trạm biến áp hạ áp bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất tại cấp trung áp tương ứng.
(Hiện hành Thông tư 16/2014/TT-BCT không quy định với cụm công nghiệp).
3. Nội dung công việc khi lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:
Thông tư 11/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) có hiệu lực từ ngày 22/9/2021. Theo đó, nội dung công việc khi lập KHSDĐ cấp tỉnh gồm các bước sau:
- Bước 1: Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa về KHSDĐ cấp tỉnh;
- Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất;
- Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện KHSDĐ cấp tỉnh kỳ trước;
- Bước 4: Xây dựng KHSDĐ cấp tỉnh;
- Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.
4.  Bệnh viêm da nổi cục thuộc Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch:
Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn có hiệu lực từ ngày 27/9/2021. Theo đó, đối với “Bệnh Viêm da nổi cục” quy định như sau:
- Bổ sung vào Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch tại Mục 1 Phụ lục 01;
- Là một trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trâu bò phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin tại Mục 1 Phụ lục 07;
- Thuộc trường hợp xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm.

Đàm Thị Phượng - Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:23 | lượt tải:66

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:22 | lượt tải:9

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:23 | lượt tải:25

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:27 | lượt tải:14

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:27 | lượt tải:12

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:25 | lượt tải:14

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:60 | lượt tải:20

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:44 | lượt tải:12
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:9
  • Tổng lượt truy cập: 5,153,924
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây