Bản tin pháp luật tuần 43

Thứ ba - 19/10/2021 22:13
Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành cụ thể như sau
Bản tin pháp luật tuần 43

Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Quỹ đầu tư phát triển địa phương:

Ngày 06/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 147/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Theo đó, các khoản thu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải được xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ và phải được hạch toán đầy đủ vào doanh thu.

Đơn cử, đối với thu lãi từ hoạt động cho vay, Quỹ đầu tư phát triển địa phương có trách nhiệm đánh giá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực hiện hạch toán như sau:

- Quỹ hạch toán số lãi phải thu từ hoạt động cho vay phát sinh trong kỳ vào doanh thu lãi cho vay đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn:

Không phải trích lập dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định tại Điều 30 Nghị định 147/2020/NĐ-CP .

Đối với số lãi phải thu của các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn do thực hiện chính sách của Nhà nước và số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của các khoản nợ còn lại thì không phải hạch toán thu nhập;

Quỹ thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu; khi thu được thì hạch toán vào thu nhập.

Thông tư 86/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/11/2021 và áp dụng cho năm tài chính 2021.

2. Điều kiện đi tàu đối với hành khách từ ngày 13 - 20/10/2021:

Bộ GTVT ban hành Quyết định 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 13 - 20/10/2021, điều kiện đi tàu đối với hành khách đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn như sau:

(1) Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có thẻ xanh trên Sổ SKĐT hoặc GCN tiêm chủng) hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận);

(2) Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu;

(3) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế(không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...);

(4) Trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin theo quy định của Bộ Y tế khi đi cùng người thân trên chuyến tàu: phải đáp ứng quy định tại mục (2), (3).

Xem thêm tại Quyết định 1782/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

3. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo tiêu chí biên chế:

Ngày 10/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 30/2021/QĐ-TTg về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022. Theo đó, định mức phân bổ dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể được quy định như sau:

- Áp dụng định mức chung đối với khối các cơ quan TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ:

Định mức phân bổ 72 triệu đồng/biên chế.

- Áp dụng định mức theo phương pháp lũy thoái đối với các bộ, cơ quan trung ương còn lại:

Số biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao cho từng bộ, cơ quan trung ương chia thành các bậc khác nhau với quy mô biên chế của bậc đầu tiên là 100 biên chế trở xuống.

Định mức phân bổ ngân sách giảm dần theo các bậc biên chế, cụ thể như sau:

+ Từ 100 biên chế trở xuống: Định mức phân bổ 70 triệu đồng/biên chế;

+ Từ biên chế thứ 101 đến 500: Định mức phân bổ 65 triệu đồng/biên chế;

+ Từ biên chế thứ 501 đến 1.000: Định mức phân bổ 61 triệu đồng/biên chế;

+ Từ biên chế thứ 1.001 trở lên: Định mức phân bổ 57 triệu đồng/biên chế.

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

4. Đang nghỉ thai sản vẫn được hỗ trợ theo Nghị quyết 116:

Bộ LĐTB&XH vừa có Công văn 3535/LĐTBXH-VL về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP (được hướng dẫn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021). Theo đó, Bộ LĐTB&XH trả lời vướng mắc của BHXH Việt Nam như sau:

Người lao động tham gia BHTN được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên:

Vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, đối tượng được hỗ trợ bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,... trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/020).

Trước đó, ngày 06/10/2021, BHXH Việt Nam có Công văn 3138/BHXH-CSXH đề nghị Bộ LĐTB&XH sớm nghiên cứu, hướng dẫn với nhóm đối tượng nêu trên để BHXH Việt Nam có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Công văn 3535/LĐTBXH-VL được ban hành ngày 11/10/2021.

5. Tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 về phòng, chống dịch:

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Theo đó, áp dụng thống nhất trên toàn quốc các nội dung về biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ được quy định tại Nghị quyết 128, tạm thời không áp dụng các quy định sau:

- Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

- Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

- Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19 ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19";

- Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 do Chính phủ ban hành;

Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2021.

6. Hồ sơ đăng ký thi năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài:

Ngày 07/10/2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Theo đó, hồ sơ và cách thức đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được hướng dẫn như sau:

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ 02 ảnh cỡ 4x6 (cm) được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh;

+ Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực;

+ Phiếu đăng ký dự thi (gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số và ngày cấp hộ chiếu, thời gian, địa điểm đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết khác).

- Việc đăng ký dự thi thực hiện theo một trong những cách sau:

+ Trực tiếp đến đăng ký tại đơn vị tổ chức.

+ Đăng ký trực tuyến qua trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức thi.

+ Thông qua tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục nơi đang công tác, học tập đăng ký dự thi với đơn vị tổ chức thi.

Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021.

7. Quy định về việc từ chối tiếp công dân:

Đây là hướng dẫn tại Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân ban hành ngày 01/10/2021. Theo đó, nếu thuộc các trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Riêng với trường hợp sau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân:

Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Thông tư 04/2021/TT-TTCP có hiệu lực thi hành từ 15/11/2021 và thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.

8. Mở rộng trường hợp NLĐ ngừng việc được hỗ trợ theo Nghị quyết 68:

Đây là nội dung tại Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ với NLĐ ngừng việc như sau:

- NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng;

+ Do NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện,…trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch:

Từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Mức hỗ trợ một lần 01 triệu đồng/người.

Hiện hành chỉ quy định áp dụng với đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/10/2021.

9. Hướng dẫn phòng, chống dịch trong tình huống thiên tai, bão lũ:

Ngày 13/10/2021, Bộ Y tế có Công văn 8646/BYT-MT hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ. Theo đó, trong trường hợp phải sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bởi thiên tai cần thực hiện các nội dung cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19.

Đơn cử, yêu cầu đối với điểm tránh trú an toàn như sau:

- Bố trí địa điểm tránh trú an toàn đủ rộng để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch và thông thoáng.

- Bố trí vị trí thùng/túi đựng rác đặt ở vị trí thuận lợi đi lại cho người dân, không quá gần đi qua phòng cách ly tạm thời, không bị ngập nước; thùng/túi đựng rác phải ghi rõ “Rác thải sinh hoạt” và ‘Rác thải y tế” và có nắp đậy.

- Có khu vệ sinh nam riêng, nữ riêng đảm bảo thông thoáng, có đủ nước sạch, xà phòng, nước rửa tay, nước sát khuẩn sàn…

- Bố trí nhà vệ sinh riêng cho người nghi nhiêm hoặc nhiễm COVID-19 tại khu vực/phòng cách ly tạm thời.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời riêng biệt, có lối đi riêng và có biển báo “KHU VỰC CÁCH LY”.

- Khu vực lưu giữ tạm thời chất thải thông thường, chất thải y tế trong thời gian tránh trú cần được bố trí ở một khu vực nền cao thoáng nước, có mái che, cách xa khu vực ở của người dân trong khu tránh trú.

Xem chi tiết tại Công văn 8646/BYT-MT ban hành ngày 13/10/2021.

10. Yêu cầu với đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý:

Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Theo đó, đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng;

Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

- Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

- Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

- Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;

- Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng:

+ Có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật;

+ Có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo. (Nội dung mới bổ sung)

Thông tư 05/2021/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.

11. Từ tháng 10/2021, tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi:

Ngày 14/10/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 8688/BYT-DP về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Theo đó, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em như sau:

- Mở rộng tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin được sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10/2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chính quyền địa phương để rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang và không đi học thuộc lứa tuổi từ lớp 6 đến hết lớp 12.

- Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học (đối với các địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường).

Việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại mục III Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 12-17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

Xem chi tiết tại Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021.

12. Địa phương chủ động xây dựng phương án SX, KD an toàn với dịch:

Đây là nội dung tại Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình thực tiễn và thực hiện một số nội dung chỉ đạo, đơn cử như:

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy kết quả đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Các địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, doanh nghiệp.

- Tổ chức dạy và học trực tiếp tại những vùng kiểm soát được dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn ngay từ tháng 10 năm 2021.

-  Không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định của cơ quan trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp...sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 8/10/2021.


          Đàm Thị Phượng- Phó phòng Tư pháp thành phố./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:23 | lượt tải:66

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:22 | lượt tải:9

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:23 | lượt tải:25

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:27 | lượt tải:14

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:27 | lượt tải:12

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:25 | lượt tải:14

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:60 | lượt tải:20

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:44 | lượt tải:12
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,153,927
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây