vanban ntm 1

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 948/QĐ-UBND 10/05/2022 UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026
2 495/QĐ-TTg 20/04/2022 Phú Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định số 495/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 442/QĐ-TTg 04/04/2022 Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
4 787/QĐ-UBND 19/04/2022 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 787/QĐ- UBND về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5 15/2022/QĐ-UBND 31/03/2022 Bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6 05/2022/QĐ-TTg 23/03/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
7 07/2022/QĐ-TTG 25/03/2022 Ngày 25/03/2022, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh q đã ký quyết định số 07/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
8 08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022 Ngày 28/03/2022, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
9 Số: 04/2022/QĐ-TTg 18/02/2022 Ngày 18/2/2022 Thủ tướng chính phủ ký quyết định ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
10 Số: 319/QĐ-TTg 08/03/2022 Ngày 08/3/3022 Thủ tướng chính phủ ký ban hành quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây