vanban ntm 1

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 442/QĐ-TTg 03/04/2022 Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
2 Số 17/2020/TT-BTC 07/03/2022 Ngày 08/3/2022 Bộ trưởng bộ tài chính ký ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
3 38/NQ-CP 16/03/2022 Ngày 17/03/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về ban hành chương trình phòng, chống Covid-19
4 Số: 04/2022/QĐ-TTg 17/02/2022 Ngày 18/2/2022 Thủ tướng chính phủ ký quyết định ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
5 Số: 319/QĐ-TTg 07/03/2022 Ngày 08/3/3022 Thủ tướng chính phủ ký ban hành quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
6 Số: 318/QĐ-TTg 07/03/2022 Ngày 08/3/2022 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
7 Số:320/QĐ-TTg 07/03/2022 Ngày 08/3/2022 Chính phủ ký ban hành quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
8 Số: 321/QĐ-TTg 07/03/2022 Ngày 08/3/2022 Thủ tướng chính phủ kí ban hành Quyết định Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
9 2214/QĐ-TTg 27/12/2021 Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026
10 1790/QĐ- TTg 22/10/2021 Quyết định số 1790/ QĐ- TTG ngày 23/10/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây