Thành phố Lào Cai trên con đường hội nhập, phát triển hướng tới đô thị loại I

Thứ ba - 06/04/2021 09:33
Sau hơn 10 năm thành lập, dưới ánh sáng Nghị quyết của các kỳ Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai đã đã đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn thử thách và có bước phát triển vượt bậc đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Thành phố Lào Cai về đêm
Thành phố Lào Cai về đêm
          Là thành phố tỉnh lỵ duy nhất trong cả nước nằm sát đường biên giới Việt Trung, cũng là điểm đầu của tuyến hành lang kinh tế trọng điểm Côn Minh (TrungQuốc) Lào Cai - Hà Nội - Hải  (Việt Nam). Cùng với tiềm năng phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công ...chỉ sau hơn10 năm thành lập, dưới ánh sáng Nghị quyết của các kỳ Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai đã đã đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn thử thách và có bước phát triển vượt bậc đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt năm 2014, thành phố Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, năm 2015 thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” và năm 2020 với quyết tâm cao cùng với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệmkỳ 2020 - 2025 trong đó đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đặc biệt thành phố Lào Cai đã được Chính phủ công nhận là thành phố hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người dân thành phố, mà qua đó càng khẳng định vị thế, vai trò, tiềm năng và sức vươn mạnh mẽ của một thành phố trẻ Anh hùng nơi biên cương Tổ quốc. 
          Kế thừa và phát huy những thành tựu ấy, tiếp tục xây dựng thành phố Lào Cai phát triển toàn diện, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động. Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ trong các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết với quan điểm chỉ đạo và xác định nhiệm vụ đột phá đó là: Xây dựng thành phố Lào Cai đạt các tiêu chí đô thị loại I, là cầu nối quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) với Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là điểm nối quan trọng trong hợp tác du lịch của các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch làm cơ sở để thành phố Lào Cai thu hút thêm nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án động lực cho phát triển đô thị; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư các khu đô thị cao cấp kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn, các trung tâm thương mại, mua sắm, khu vui chơi giải trí, văn hóa thể thao, cải tạo, mở rộng, tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử, tín ngưỡng đáp ứng yêu cầu phục vụ du lịch. Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phát triển cơ sở hạ tầng vàkiến trúc cảnh quan theo tiêu chuẩn đô thị loại I; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Phối hợp triển khai hiệu quả đề án phát triến công nghệ thông tin và truyền thông, chính quyền điện tử, đô thị thông minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển giáodục theo  hướng chất lượng toàn diện và hội nhập, tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Quy hoạch mạng lưới trường lớp đồng bộ với quy hoạch phát triển thành phố đô thị loại I; Phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, xây dựng hình ảnh người thành phố Lào Cai “Văn minh - Lịch sự - Thân thiện - Kỷ cương”; khai thác và sử dụng tối đa các tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tạo bước đột phá trong phát triển thương mại - dịch vụ; lấy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là trọng tâm; sản xuất nông nghiệp giữ vai trò quan trọng; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo môi trường ổn định để xây dựng thành phố Lào Cai phát triển toàn diện; là trung tâm và động lực phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, đối ngoại của tỉnh và khu vực. Chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị - nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xây dựng thành phố Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, xây dựng đô thị văn minh, thân thiện; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành theo hướng Chuyên nghiệp - kịp thời - hiệu quả; huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố biên cương hữu nghị, thông minh, đặc sắc, đạt các tiêu chí đô thị loại I, là một trung tâm phát triển vùng Tây Bắc.
Toàn cảnh thành phố Lào Cai về đêm
Toàn cảnh thành phố Lào Cai về đêm

          Với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng về phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó kết cấu hạ tầng kỹ thuật đang tiếp tục được hoàn thiện, một số công trình giao thông trọng điểm có tính liên vùng đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã mở ra cơ hội tốt về phát triển kinh tế và thu hút đầu tư cho thành phố. Do vậy để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ để thành phố tiếp tục phát triển, vươn lên tầm cao mới trong tiến trình hội nhập, trên cơ sở vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai tiếp tục nỗ lực, vượt qua những những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chiến lược đề ra để tiếp tục nâng cao tiêu chí đô thị loại II và hướng tới đạt tiêu đô thị loại I vào năm 2025.
          Để thực hiện mục tiêu đó, thành phố Lào Cai đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050, với 7 phân khu chức năng chính, trọng tâm là quy hoạch kết nối hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm thành phố với các khu phụ cận làm cơ sở hoạch định phương hướng phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, theo đó, địa giới hành chính của thành phố đã được mở rộng từ 229,7 km2 lên 282,13 km2, đặt nền tảng cốt lõi hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I cho thành phố Lào Cai.Phát huy những kết quả đạt. Thành phố sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là việc triển khai thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư theo quy hoạch; đảm bảo tăng cường tính kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, liên kết khu vực, giữa đô thị với nông thôn; đề xuất với tỉnh các danh mục dự án phát triển đô thị, dự án thương mại, dịch vụ, văn hóa - thể thao mang tầm cỡ quốc tế; đồng thời đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách hấp dẫn mời gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu đầu tư; tập trung nguồn lực, lựa chọn những dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, dự án trọng điểm, phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên; tạo ra quỹ đất có mặt bằng sạch để có cơ sở giới thiệu thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, tạo đòn bẩy phát triển mạnh kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tăng quy mô dân số, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân; kêu gọi xã hội hóa từ các doanh nghiệp và nhân dân để cải tạo, chỉnh trang đô thị tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Bước vào giai đoạn phát triển mới, vinh dự và tự hào với danh hiệu Anh hùng lao động. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, phát huy truyền thống Anh hùng, vững tin trên con đường đổi mới để xây dựng thành phố Lào Cai Anh hùng ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc Tổ quốc.


Đồng chí: Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:195 | lượt tải:187

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:221 | lượt tải:31

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:198 | lượt tải:73

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:209 | lượt tải:44

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:125 | lượt tải:28

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:117 | lượt tải:30

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:218 | lượt tải:36

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:128 | lượt tải:29
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:4
  • Tổng lượt truy cập: 5,247,969
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây