Bản tin pháp luật tuần 08 năm 2022

Thứ ba - 01/03/2022 03:04
Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau
Bản tin pháp luật tuần 08 năm 2022

I. Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 02/2022

1. Mức đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước:

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ban hành ngày 31/12/2021. Theo đó, mức đóng góp của doanh nghiệp và người lao động vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước được quy định như sau:

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng.

Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

(Hiện hành, Doanh nghiệp dịch vụ trích 1% số thu tiền dịch vụ hàng năm để đóng góp Quỹ)

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

Căn cứ đóng góp Quỹ là trên cơ sở các Hợp đồng, văn bản ký kết đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giữa doanh nghiệp dịch vụ và người lao động…

Quyết định 40/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/02/2022 và thay thế Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007.

2. Quy định hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện:

Ngày 28/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Theo đó, hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện được quy định gồm có:

+ Hội đồng điều dưỡng;

+ Phòng điều dưỡng;

+ Điều dưỡng khoa.

Trong đó, Hội đồng điều dưỡng do giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quy chế hoạt động.

Cơ cấu, thành phần của Hội đồng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo bệnh viện;

- Phó chủ tịch Hội đồng:

+ Phó chủ tịch Hội đồng là phó trưởng phòng điều dưỡng và điều dưỡng trong phòng điều dưỡng;

+ Phó chủ tịch Hội đồng thường trực là trưởng phòng điều dưỡng.

Thành viên Hội đồng là điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa và đại diện lãnh đạo một số khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức năng; bảo đảm trên 50% thành viên hội đồng là điều dưỡng, hộ sinh.

Thông tư 31/2021/TT-BYT có hiệu lực từ 27/02/2022 và thay thế Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011.

3. Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành:

Đây là nội dung tại Thông tư liên tịch 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành ban hành ngày 29/12/2021. Theo đó, biểu mẫu trong thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành gồm có:

- Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS - Thống kê kết quả thi hành án dân sự;

- Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS - Thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu; giải thích, sửa chữa hoặc xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả giải quyết của Tòa án;

- Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS - Thống kê việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, kết quả theo dõi thi hành án hành chính;

- Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS - Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính liên ngành.

Giải thích từ ngữ và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu được thực hiện theo bản giải thích và hướng dẫn ghi chép của từng biểu mẫu ban hành kèm theo văn bản.

Thông tư liên tịch 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực từ 25/02/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016.

II. Những chính sách mới ban hành

1. Sửa một số quy định xử phạt hành chính về kinh doanh xăng dầu:

Ngày 31/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;... Trong đó, sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP, đơn cử như:

- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khi bị tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp Giấy phép.

- Bổ sung hành vi vi phạm quy định về ký hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu.

Cụ thể, thương nhân đầu mối ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định có thể bị phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000 000 đồng.

Nghị định 17/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/01/2022.

2. Quy định về sửa chữa đột xuất công trình đường bộ sử dụng NSNN:

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 41/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ, trong đó sửa đổi quy định về sửa chữa đột xuất công trình đường bộ sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo đó, đối với sửa chữa đột xuất công trình đường bộ thuộc hệ thống đường trung ương sử dụng vốn ngân sách nhà nước (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 19 Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ), được thực hiện như sau:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sửa chữa đột xuất có giá trị từ 500 triệu đồng đến 05 tỷ đồng;

Cục Quản lý đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ được giao trực tiếp quản lý quốc lộ quyết định và tổ chức thực hiện các công việc sửa chữa đột xuất có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng.

Trường hợp công việc sửa chữa đột xuất có giá trị lớn hơn 05 tỷ đồng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

- Cơ quan quyết định các công việc sửa chữa đột xuất tại điểm b khoản 4 Điều 19 Thông tư 37/2018/TT-BGTVT chịu trách nhiệm theo thẩm quyền về việc quyết định, tổ chức thực hiện, sử dụng kinh phí, phương thức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ theo quy định đối với trường hợp sửa chữa đột xuất;

Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện hàng tháng gửi Bộ Giao thông vận tải. 

Thông tư 41/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

3. Tăng mức phạt với nhiều hành vi cản trở hoạt động báo chí:

Đây là nội dung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, trong đó quy định đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.

Cụ thể, tại điểm d khoản 9 Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, đối với hành vi đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên thì tổ chức có thể bị phạt đến 100 triệu đồng; cá nhân có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

(Trước đây, đối với hành vi đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên thì tổ chức có thể bị phạt đến 60 triệu đồng; cá nhân có thể bị phạt đến 30 triệu đồng)

Ngoài ra, Nghị định 14/2022/NĐ-CP còn tăng mức phạt tiền đối với các hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí như sau:

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

(Trước đây phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng)

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên. (Trước đây phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng)

- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp;

+ Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên. (Trước đây phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng)

Lưu ý: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền đối với tổ chức; mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/01/2022.

4. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế:

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 03/2022/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch. Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT .

Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 15/03/2022, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP .

Danh mục mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch được ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT gồm:

- Chương 39: Mã hàng 3926.20.90 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).

- Chương 40:

+ Mã hàng: 4015.11.00 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).

+ Mã hàng: 4015.19.10 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).

- Chương 62: Mã hàng 6210.10.90 (Mô tả mặt hàng: Bộ trang phục phòng chống dịch, gồm: quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày).

- Chương 63:

+ Mã hàng: 6307.90.40 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế).

+ Mã hàng: 6307.90.90 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế).

Thông tư 03/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/12/2022.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính về quản lý tài chính đất đai:

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2022/TT-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính về quản lý tài chính đối với đất đai gồm:

- Chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu liền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

Mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất để tính thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm;

- Chủ trì báo cáo UBND tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi;

- Chủ trì xác định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê;

- Chủ trì xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; (nội dung mới bổ sung)

- Chủ trì xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền ban hành mức thu liên bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định;… (nội dung mới bổ sung)

Thông tư 04/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015.

6. Xác định kết quả đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DNNN có chức năng mua bán nợ:

Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Tài chính ban hành Thông tư 05/2022/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ. Theo đó, có một số điểm mới trong xác định kết quả đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Cụ thể, trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau và không thấp hơn giá khởi điểm thì:

Trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu, doanh nghiệp mua bán nợ phối hợp với tổ chức đấu giá thực hiện bỏ phiếu kín trực tiếp giữa các nhà đầu tư.

So với hiện hành, bổ sung quy định về trường hợp khi tổ chức bỏ phiếu kín các nhà đầu tư tiếp tục trả giá bằng nhau thì tổ chức bốc thăm ngay để xác định nhà đầu tư trúng giá.

Đồng thời, trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc đấu giá không thành công để chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác.

(Hiện hành,  trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín thì nhà đầu tư trả giá cao nhất tiếp theo nhưng không thấp hơn giá khởi điểm được xác định là trúng giá).

Thông tư 05/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2022 thay thế Thông tư 69/2018/TT-BTC và Thông tư 50/2019/TT-BTC.

7. Hướng dẫn xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu DNNN:

Ngày 09/02/2022, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, hướng dẫn một số nội dung về xử lý nợ và tài sản đã tiếp nhận như sau:

- Công ty Mua bán nợ thực hiện các hình thức xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận theo quy định tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP và Quy chế tài chính của Công ty, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và phù hợp với các quy định hiện hành đối với từng hình thức xử lý nợ và tài sản.

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì việc xử lý phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đối với tài sản (bao gồm cả tài sản bảo đảm khoản nợ) có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên, Công ty Mua bán nợ thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để tổ chức bán tài sản theo phương thức đấu giá theo quy định.

- Đối với tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng, Công ty Mua bán nợ quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá thị trường.

Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì Công ty Mua bán nợ thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản và chịu trách nhiệm về việc quyết định giá bán tài sản.

Xem thêm tại Thông tư  07/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2022 và thay thế Thông tư 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019.

8. Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, hành chính liên ngành:

Đây là nội dung tại Thông tư liên tịch 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành. Theo đó, kỳ báo cáo thống kê năm trong thi hành án dân sự, hành chính liên ngành được bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc vào ngày 30/9 năm kế tiếp liền kề, bao gồm:

Kỳ báo cáo 3 tháng, kỳ báo cáo 6 tháng, kỳ báo cáo 10 tháng và kỳ báo cáo năm (12 tháng). Trong đó:

- Kỳ báo cáo thống kê 3 tháng bắt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày 31/12 năm báo cáo.

- Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng bắt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày 31/3 năm báo cáo.

- Kỳ báo cáo thống kê 10 tháng bắt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày 31/7 năm báo cáo.

- Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng bắt đầu từ ngày 01/10, kết thúc vào ngày hết 30/9 năm báo cáo.

Thông tư liên tịch 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực từ ngày 25/02/2022.

9. Tăng mức phạt với một số vi phạm quy định về hoạt động báo chí:

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Theo đó, tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo, đơn cử như:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Mạo danh nhà báo, phóng viên;

+ Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân;

+  Sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa để hoạt động báo chí.

(Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định mức phạt cho các hành vi này là 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi.

(Trước đây, mức phạt cho các hành vi này là 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng).

Nghị định 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/01/2022.

10. Giám sát hoạt động nghiệp vụ tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam:

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 6/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về một số hoạt động nghiệp vụ sau:

- Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán;…

- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

- Tổ chức và triển khai hoạt động kiểm soát tuân thủ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đối với các hoạt động nghiệp vụ về chứng khoán.

- Lưu trữ, bảo mật hồ sơ, chứng từ, dữ liệu gốc liên quan tới việc thực hiện nghiệp vụ chứng khoán.

- Các hoạt động khác của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.

Xem chi tiết tại Thông tư 6/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/3/2022

11. Đến 2025, trung bình hằng năm giảm 4% tần suất TNLĐ chết người:

Đây là nội dung tại Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 đơn cử như:

- Trung bình hằng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động (TNLĐ) chết người.

- Trung bình hằng năm tăng thêm 5% số người lao động (NLĐ) được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động.

- Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện và trong các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp,…được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ.

- Trên 80% số NLĐ làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ;…

- Trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về ATVSLĐ.

- Trên 80% người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định.

- 100% số vụ TNLĐ chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 19/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 16/02/2022.

12. 06 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, có 06 nhóm tiêu chí khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

-  Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Xem chi tiết Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản tại Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP .

Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP .

Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thông tư 02/2022/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2022.

13. Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu cho một số đối tượng:

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Theo đó,  từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng của tháng 12/2021.

Nội dung trên áp dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ tháng 01 năm 2022 bằng (=) mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp tháng 12/2021 nhân (x) 1,074.

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 và thay thế Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019.

14. Nội dung kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động:

Ngày 25/01/2022, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Theo đó, kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động gồm các nội dung cơ bản sau:

- Mục đích, yêu cầu thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

- Khối lượng thông tin thị trường lao động cần thu thập.

- Nội dung công việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

- Sản phẩm thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

- Kế hoạch, nguồn nhân lực thực hiện.

- Tổ chức thực hiện.

- Dự toán kinh phí.

Bên cạnh đó, quy định căn cứ lập kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động bao gồm:

- Yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Các chương trình, đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nội dung thông tin thị trường lao động quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 10 Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH là căn cứ thực hiện công tác thu thập, quản lý, công bố, cung cấp và sử dụng thông tin thị trường lao động

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/3/2022 và thay thế Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015.

15. Các bước tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước:

Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTC quy định về Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước. Theo đó, tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước là việc doanh nghiệp thu thập, phân loại, tổng hợp và trình bày thông tin tài chính nhằm minh họa ảnh hưởng của sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu đối với thông tin tài chính chưa điều chỉnh của doanh nghiệp nếu giả định sự kiện đã xảy ra hoặc giao dịch đã được thực hiện tại thời điểm lựa chọn.

Việc tổng hợp thông tin này bao gồm các bước sau:

- Xác định nguồn thông tin tài chính chưa điều chỉnh được sử dụng để tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước;

- Ghi nhận các điều chỉnh theo quy ước vào thông tin tài chính chưa điều chỉnh cho mục đích trình bày thông tin tài chính theo quy ước. Các điều chỉnh theo quy ước bao gồm:

+ Các điều chỉnh đối với thông tin tài chính chưa điều chỉnh để minh họa cho ảnh hưởng của sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu nếu giả định sự kiện đã xảy ra hoặc giao dịch đã được thực hiện tại một ngày trước đó được chọn cho mục đích minh họa;

+ Các điều chỉnh đối với thông tin tài chính chưa điều chỉnh mà cần thiết cho việc tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trên cơ sở nhất quán với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng của đơn vị báo cáo và với chính sách kế toán phù hợp với khuôn khổ đó.

- Trình bày kết quả thông tin tài chính theo quy ước và những thuyết minh kèm theo.

Thông tư 10/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2022.

16. Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2:

Ngày 17/02/2022, Bộ VHTT&DL ban hành Công văn 465/BVHTTDL-TCDL hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022. Theo đó, quá trình tham gia chương trình du lịch của khách quốc tế đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi COVID-19 như sau:

- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất 03 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Khách du lịch tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 03 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành và nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.

- Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh…

- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 vào ngày thứ 3, khách du lịch có thể thực hiện các hoạt động sau:

+ Tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng ký (trường hợp chương trình dài hơn 03 ngày).

+ Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế.

+ Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách du lịch phải có văn bản đăng ký với doanh nghiệp lữ hành để thông báo với chính quyền địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định.

Xem thêm tại hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn 465/BVHTTDL-TCDL ngày 18/02/2022.

17. Quy định mới về mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19:

Ngày 18/02/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn:

Mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

(Hiện hành, theo Thông tư 16/2021/TT-BYT mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm).

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

(Hiện hành, mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm).

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

+ Trường hợp mẫu đơn: Mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng xét nghiệm.

(Hiện hành, mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm).

+ Trường hợp gộp mẫu: Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại cột 2 mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022.

Thông tư 02/2022/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 21/02/2022 và thay thế Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021.
Đàm Thị Phượng – Phó trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:21 | lượt tải:40

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:17 | lượt tải:6

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:19 | lượt tải:15

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:20 | lượt tải:6

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:22 | lượt tải:12

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:20 | lượt tải:11

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:50 | lượt tải:19

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:43 | lượt tải:12
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:9
  • Tổng lượt truy cập: 5,149,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây