Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2021

Để triển khai kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND
thành phố Lào Cai về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021
trên địa bàn Thành phố Lào Cai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa
phương. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch phổ biến pháp
luật đợt I năm 2021 với những nội dung sau:

Kế hoạch tuyên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 05/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch số: 63/KH-HĐPH về tuyên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố
Lào Cai về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025" (giai đoạn II) trên địa bàn
thành phố Lào Cai; UBND thành phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS" thực
hiện trong năm 2021 như sau:

Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số"trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021

UBND thành phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS" thực hiện trong năm 2021

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 03/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số: 3229/UBND-KT

Hướng dẫn triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:16 | lượt tải:4

Số: 310/TB-UBND

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Lượt xem:16 | lượt tải:10

Số: 699/UBND-VP

Tiếp tục tăng cường quản lý tốt các trường hợp từ vùng dịch trở về thành phố Lào Cai

Lượt xem:23 | lượt tải:8

Số: 183/KH-UBND

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:22 | lượt tải:7

Số: 182/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Lượt xem:20 | lượt tải:7

Số: 690/UBND-VH

Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai

Lượt xem:21 | lượt tải:7

Số: 3056/UBND-TH

Triển khai thực hiện mức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:22 | lượt tải:8

Số: 37/2021/QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:20 | lượt tải:8
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây