vanban ntm 1

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 17/2020/TT-BTC 07/03/2022 Ngày 08/3/2022 Bộ trưởng bộ tài chính ký ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
2 02/2022/TT-BTP 07/02/2022 Ngày 8/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2022.
3 Thông tư số 01/2022/TT- BTP 03/01/2022 Ngày 04/01/2022, Bộ tư pháp đã ban hành thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
4 07/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
5 05/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định Quy trinh giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
6 04/2021/TT- TTCP 30/09/2021 Thông tư số 04 quy định về quy trình tiếp công dân
7 Số: 03/2021/TT-BNV 28/06/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
8 Số: 24/2020/TT-BLĐTBXH 29/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
9 Số: 26/2020/TT-BLĐTBXH 29/12/2020 Thông tư Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây