Bản tin pháp luật tuần 35 năm 2021

Thứ năm - 26/08/2021 04:16
Tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được ban hành từ ngày 28/7/2021 đến ngày 21/8/2021
anh ban tin phap luat
anh ban tin phap luat

 

Phòng tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung văn bản mới được các cơ quan Nhà nước cấp trên ban hành từ ngày 28/7/2021 đến ngày 21/8/2021 cụ thể như sau:
1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, quy định tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021 – 2025 như sau:
- Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025 là 2.870.000 tỷ đồng, bao gồm:
+ Vốn ngân sách trung ương (NSTW) 1.500.000 tỷ đồng, bao gồm: vốn trong nước 1.200.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng;
+ Vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) 1.370.000 tỷ đồng.
- Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn.
- Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021 - 2025 do HĐND các cấp quyết định theo thẩm quyền được quy định tại khoản 6 Điều 51 Luật Đầu tư công.
- Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN:
+ Số vốn phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương như sau:
(i) Phân bổ vốn NSTW 1.090.014,445 tỷ đồng;
(ii) Vốn NSĐP 1.233.000 tỷ đồng.
Đối với số vốn NSĐP còn lại chưa phân bổ chi tiết 137.000 tỷ đồng, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ, trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn.
+ Phân bổ chi tiết nguồn vốn NSTW theo từng ngành, lĩnh vực cho từng Bộ, cơ quan trung ương và mức vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho từng địa phương.
Nghị quyết 29/2021/QH15 được thông qua ngày 28/7/2021.
2. Đến 2025, phấn đấu ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới:
Nội dung tại Nghị quyết 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025:
- Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí;
Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;
Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020;
- Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới;
- Phấn đấu cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
- Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do UBND cấp tỉnh quy định.
Nghị quyết 25/2021/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/09/2021
3. Mức hỗ trợ công đoàn viên, người lao động tử vong do Covid-19:
Ngày 09/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 3022/TĐ-TLĐ sửa đổi Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, bổ sung trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 được công đoàn hỗ trợ, gồm:
- Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 274/2021:
Được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các khoản 2, 3, 4, 5, 5b, 6 Điều 1 Quyết định 2606).
- Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01/8/2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì:
Được liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người.
Quyết định 3022/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
4. Cơ chế đặc thù trong cấp giấy phép vắc xin Covid-19 trong nước:
Ngày 06/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù trong việc cấp giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc điều trị, vắc xin COVID-19 được sản xuất tại Việt Nam như sau:
- Thuốc điều trị, vắc xin COVID-19 sản xuất trong nước đang thực hiện thử lâm sàng nhưng đã có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả điều trị của thuốc hoặc hiệu quả bảo vệ của vắc xin dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch của vắc xin được sử dụng để xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện trên cơ sở:
+ Ý kiến tư vấn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia đối với thuốc, vắc xin thực hiện thử lâm sàng tại Việt Nam;
+ Ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với từng thuốc, vắc xin cụ thể, có tham khảo hướng dẫn hoặc khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
- Thuốc, vắc xin được cấp trong các trường hợp trên phải được tiếp tục theo dõi về tính an toàn, hiệu quả, kiểm soát về đối tượng, số lượng, phạm vi sử dụng sau khi cấp giấy đăng ký lưu hành.
Ngoài quy định trên, các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký lưu hành thuốc, vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021.
5. Phụ nữ mang thai trên 13 tuần có thể tiêm vắc xin Covid-19:
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, bổ sung thêm nhóm phụ nữ mang thai trên 13 tuần được xếp vào diện cần thận trọng tiêm chủng vắc xin Covid-19.
Như vậy, các đối tượng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng gồm:
- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.
- Người có bệnh nền, bệnh mạn tính.
- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.
- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.
- Phụ nữ mang thai ≥13 tuần.
- Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống:
+ Nhiệt độ <35, 5°C và >37,5°C.
+ Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút.
+ Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế)
+ Nhịp thở > 25 lần/phút.
Quyết định 3802/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 10/8/2021.
6. Tăng cuờng công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án hành chính:
Ngày 06/8/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị 07/CT-VKSTC về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Theo đó, yêu cầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến công tác kháng nghị phúc thẩm như:
VKSND cấp huyện, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp cao tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án bị cấp trên hủy sửa mà không có kháng nghị của Viện kiểm sát.
Nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm; nhất là kháng nghị ngang cấp.
Trường hợp khi phát hiện bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật, nếu không còn đủ thời gian để kháng nghị phúc thẩm thì thông báo bản án, quyết định có vi phạm ngay cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để xem xét kháng nghị theo thẩm quyền;
Đồng thời cần khắc phục ngay việc Viện kiểm sát cấp dưới sao gửi bản án, quyết định sơ thẩm, phiếu kiểm sát, thông báo việc kháng cáo (nếu có) quá chậm lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp dẫn đến tình trạng khi phát hiện bản án, quyết định có vi phạm thì không còn thời hạn kháng nghị.
Xem chi tiết tại Chỉ thị 07/CT-VKSTC (có hiệu lực kể từ ngày ký).
7. Giải đáp 25 vướng mắc trong xét xử vụ án hình sự, dân sự:
Ngày 02/8/2021, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 02/TANDTC-PC về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử. Theo đó, giải đáp một số vướng mắc trong giải quyết các vụ án dân sự, hình sự, đơn cử như:
Trường hợp bị cáo phạm tội lúc chưa đủ 70 tuổi. Tại thời điểm xét xử, bị cáo đã trên 70 tuổi thì có được áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS “người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên” không ?
Quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự không phân biệt người phạm tội là người đã đủ 70 tuổi trở lên tại thời điểm phạm tội hay trong quá trình truy cứu TNHS.
Do đó, trường hợp khi phạm tội bị cáo chưa đủ 70 tuổi nhưng trong quá trình xét xử họ đã đủ 70 tuổi trở lên thì Tòa án vẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS “người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên” đối với họ.
- Người sử dụng phương tiện giao thông của người khác gây tai nạn thì thiệt hại đối với tài sản này có bị coi là gây “thiệt hại cho người khác” không ?
Thiệt hại cho người khác quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự được hiểu là thiệt hại không bao gồm thiệt hại của người gây tai nạn và phương tiện mà người gây tai nạn sử dụng.
Do đó, trường hợp nêu trên không coi thiệt hại từ chính phương tiện mà họ điều khiển là “thiệt hại cho người khác” dù đó không phải là tài sản của họ.
Xem chi tiết nội dung giải đáp tại Công văn 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021.
8. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022:
Ngày 27/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 bao gồm:
*Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022):
- Trình Quốc Hội thông qua 6 dự luật sau:
+ Luật Cảnh sát cơ động;
+ Luật Điện ảnh (sửa đổi);
+ Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);
+ Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi);
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;
+ Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có).
- Trình Quốc hội cho ý kiến các dự luật sau:
 + Luật Dầu khí (sửa đổi);
+ Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1);
+ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);
+ Luật Thanh tra (sửa đổi);
+ Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
*Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)
- Trình Quốc hội thông qua:
+ Luật Dầu khí (sửa đổi);
+ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);
+ Luật Thanh tra (sửa đổi);
+ Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
- Trình Quốc hội cho ý kiến:
+ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);
+ Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).
Nghị quyết 17/2021/QH15 được thông qua ngày 27/7/2021.
9. Lộ trình áp dụng Quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm:
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2021/TT-BKHCN ngày 15/6/2021 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2021/BKHCN). Theo đó, lộ trình áp dụng QCVN 2:2021/BKHCN như sau:
- Kể từ ngày 01/01/2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.
- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy áp dụng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN kể từ ngày 01/8/2021.
Bên cạnh đó, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy sản xuất trong nước, nhập khẩu đã chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 02:2008/BKHCN ban hành kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 và lưu thông trước ngày 01/01/2024 thì:
Được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31/12/2024.
Thông tư 04/2021/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 và thay thế Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2021, Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014.
10. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp:
Ngày 11/8/2021, Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Theo đó, để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh triển khai một số nhiệm vụ sau:
- Đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh, trong đó chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.
Gửi về Bộ TN&MT có ý kiến theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 148/2020 trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh và gửi về Bộ TN&MT có ý kiến trước ngày 01/12/2021.
- Tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm (2021-2025) theo quy định và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng trước ngày 01/12/2021.
Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định; thời hạn hoàn thành trước ngày 01/9/2021.
- Chỉ đạo và thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 11/8/2021.
II. Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 08/2021
1. Quy định đối tượng tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng:
Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng có hiệu lực từ ngày 22/8/2021. Theo đó, đối tượng tuyển sinh được quy định như sau:
- Đối với trình độ trung cấp: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên;
- Đối với trình độ cao đẳng:
+ Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
+ Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định.
Trường hợp dự tuyển vào các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe; nghệ thuật và an ninh, quốc phòng: Ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
2. Báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bị bãi bỏ từ 23/8/2021:
Quyết định 1375/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 23/8/2021. Theo đó, Danh mục báo cáo bị bãi bỏ gồm:
- Báo cáo về tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Văn bản quy định chế độ báo cáo: Điều 8 Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017.
- Báo cáo về tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Văn bản quy định chế độ báo cáo: Khoản 2 Mục I Thông tư 110/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007.
3. Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở từ 25/8/2021:
Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN về nghiệp vụ thị trường mở có hiệu lực từ ngày 25/8/2021. Theo đó, bổ sung quy định trong phương thức đấu thầu như sau:
- Đối với bán (phát hành) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất;
- NHNN bán (phát hành) tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu khối lượng trong trường hợp NHNN cần thông báo lãi suất tín phiếu NHNN nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.
Ngoài ra, bổ sung quy định về thông báo mua, bán giấy tờ có giá như sau:
- Trước mỗi phiên đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở, NHNN (Sở giao dịch) thông báo mua hoặc bán giấy tờ có giá cho các thành viên.
- Đối với phiên bán (phát hành) tín phiếu NHNN, ngoài việc thông báo cho các thành viên, Sở giao dịch đăng tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu NHNN trên Cổng Thông tin điện tử NHNN chậm nhất vào 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu.
4. Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại:
Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại có hiệu lực từ ngày 25/8/2021. Theo đó, quy định nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại như sau:
- Các chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định 44/2020/NĐ-CP được thực hiện căn cứ vào:
Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản kê biên (đối với chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên), hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành và được người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt.
- Người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế được chi bồi dưỡng theo mức sau:
+ Người chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế thuộc cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế là 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế;
+ Người được huy động tham gia thi hành quyết định cưỡng chế là 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

Nguyễn Duy Tuyến- Trưởng phòng Tư pháp thành phố.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:195 | lượt tải:187

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:221 | lượt tải:31

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:199 | lượt tải:73

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:209 | lượt tải:44

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:125 | lượt tải:28

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:118 | lượt tải:30

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:218 | lượt tải:36

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:128 | lượt tải:29
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,248,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây